Volwassenen

Eerste Intakegesprek

In het eerste gesprek worden met de cliënt de behandeldoelen besproken.

Na het intakegesprek kunt u binnen een week besluiten of u door wilt gaan; de start van de behandeling zal dan binnen 3 weken plaatsvinden.

Mocht de wachttijd voor een intake ( meestal 3 tot 4 weken) langer zijn dan aangegeven op de website, dan zal in overleg met client en evt. huisarts worden gekeken of doorverwijzing naar een andere GGZ instelling wenselijk is

Behandelingsvormen die wij gebruiken en die werkzaam zijn gebleken :

Cognitieve (gedrags) therapie, oplossingsgerichte therapie
“Sandplay”, voor 18 jaar en ouder

Psycho –educatie, Leefstijladviezen

Biofeedback (aandachts- concentratie- en ontspanningoefeningen) / Neurofeedback [link]

Trauma behandeling: EMDR

Narratieve psychologie: het beschrijven van het levensverhaal m.b.v. de methode: "de verhalen die wij leven”

E-Health

E-Health, begeleiding d.m.v. e-mail consultatie; b.v. bij terugrapportage van thuiswerkoefeningen, zoals oefenen met handtemperatuurmetertje, oefenen met HRV (Hart-ritme variabiliteit), bijhouden ervaringen met de ademhalings-app, (zie ook info bij Biofeedback) z.g. biodots (stickers op de hand waarbij de kleur verandert bij stress).
E Health wordt ingezet /kan worden ingezet bij mensen die klachten hebben voortkomend uit een Inadequate Leefstijl, zoals omkering dag/nachtritme, verkeerde eetgewoontes;
e-Health kan dan worden gebruikt om op vaste tijden tussen de ”face-to–face” behandelingen naar de zorgverlener een mail te sturen met vorderingen en (succes)ervaringen.

E-Health kan niet worden ingezet als vervanging van een z.g. ”face-to-face” behandeling; het is bedoeld ter ondersteuning, b.v. : voor tussentijdse (korte ) vragen, ter overbrugging van een langere periode, zoals bij ziekte/vakantie; alles in overleg met de cliënt.