Kinderen tot 18 jaar

”Herstel van het gewone leven”

Sinds 1 jan. 2015 is de nieuwe wet op de jeugdzorg van toepassing; een aantal uitgangspunten zijn
dat hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar bijvoorkeur zo dicht mogelijk bij huis wordt geboden, bij voorkeur zo kort mogelijk en zoveel mogelijk i.s.m. school, huisarts , evt. wijk- of buurtteam en andere betrokkenen.
Bij multi-problem gezinnen wordt, indien gewenst, een ”eigen kracht conferentie” georganiseerd met betrokkenen in het naaste netwerk.

Opvoedingstheorie

De gedachte dat ouders de specialisten bij uitstek zijn bij de opvoeding van hun eigen kinderen is ons uitgangspunt. In de praktijk wordt gewerkt met de intergenerationele opvoedingstheorie van I. Nagy .

Leren

Leerproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: er kan sprake zijn van een neuro-biologische aandoening zoals ADD/ADHD of dyslexie, een ontwikkelingsstoornis, of b.v. concentratieproblemen door psycho -sociale problematiek..

ONDERZOEK EN BEHANDELING BIJ LEER- EN OPVOEDINGSPROBLEMEN

Opvoeding:
Psychosociale problemen: deze kunnen ontstaan door verschillende oorzaken, zoals: leerproblemen, sociale uitsluiting, echtscheiding, ontwikkelingsproblemen, trauma. In de behandeling wordt (met instemming van ouders) nauw samengewerkt met ouders, leerkracht, huisarts en wijk - of buurtteam (indien van toepassing); Voorafgaand aan de behandeling wordt persoonlijkheidsonderzoek en eventueel intelligentieonderzoek verricht. Daarna wordt met ouders een behandelplan opgesteld ; Behandelingsvormen die wij gebruiken en die werkzaam zijn gebleken bij leer- en opvoedingsproblemen:
cognitieve (gedrags) therapie bij ouder(s) en kind
speltherapie, waaronder “Sandplay”, voor 12 jaar en ouder
Psycho –educatie
Biofeedback (aandachts- concentratie- en ontspanningsoefeningen) / Hypnose
Traumabehandeling: EMDR
Ouderbegeleiding

Leren:
Er wordt intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht, waarna samen met ouders, eventueel in overleg met huisarts een handelingsplan wordt opgesteld ; met wijk/buurtteam : alleen indien van toepassing en na toestemming van ouders. Bij leerproblematiek is samenwerking met de school noodzakelijk om een goed resultaat te kunnen waarborgen.


Praktijktgooi in
Hilversum en Utrecht

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de gedachte dat ieder mens streeft naar vervulling van drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie.

Openingsuren

Maandag-vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag : op afspraak                    
Zondag : gesloten
info@praktijktgooi.nl
Contact: Hilversum 035 6281903
Contact: Utrecht 030 2733450