Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling: bij klachten en geschillen zal allereerst samen met de betrokken cliënt en zorgverlener naar een oplossing worden gezocht; mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan zal het protocol vlg. richtlijnen P3NL –N.V.O. – N.I.P. worden gevolgd, waarbij eerst de geschillencommissie om bemiddeling wordt gevraagd.

Wachtlijstbeleid

Wachtlijstbeleid: we streven er naar de wachttijd tussen aanmelding en intakefase zo kort mogelijk te houden; binnen max. 3 / 4 weken zal een (eventueel verkorte) intakeprocedure volgen.  
Mocht de wachttijd voor een intake ( meestal 3 tot 4 weken) langer zijn dan aangegeven op de website, dan zal in overleg met client en evt. huisarts worden gekeken of doorverwijzing naar een andere GGZ instelling wenselijk is

Vooraf kan gevraagd worden een klachten- (screenings)lijst in te vullen, de SQ 48. (Symptom Questionnaire)


Kwaliteitsregister

Is toegekend voor 2018. 

Volledige PDF- tekst overeenkomst Keurmerk Basis GGZ 2018