Wachtlijstbeleid

Hoewel we streven naar een wachttijd voor een eerste (intake)gesprek van maximaal 3 weken, kan het voorkomen dat door ziekte, vakantie of andere factoren de wachttijd noodgedwongen langer is.
We streven er naar om - omdat we met 4 mensen in de praktijk werken( ieder met een eigen praktijk) - altijd te zoeken naar de beste mogelijkheden voor een zo snel mogelijke eerste afspraak.
Bij een nieuwe aanmelding is er telefonisch contact, waarbij we inschatten in hoeverre de cliënt hulpbronnen in de omgeving kan inschakelen. Ook wordt nagegaan of de cliënt gebruik wil/kan maken van zelfhulp mogelijkheden, zoals het gebruik van apps en zelfhulpprogramma’s.
- www.mijnkwartier.nl Deze begeleiding kost 55 euro, maar omdat mensen een klein bedrag dienen te betalen, is de ervaring dat zij er nauwkeuriger mee omgaan en elke dag 15 minuten oefenen.
- Mentaal Fit blijven (www.parnassiagroep.nl)
- bij Coronastress: Therapieland.nl
- online WRAP ofwel Wellness Recovery Action Plan cursus https://hersteltalent.nl/wat-bieden-wij/cursussen/wrap)

Effectmeting (ROM/CQi)

Wij doen mee aan ROM (Routine Outcome Measurement). Dat betekent dat bij aanvang en bij beëindiging van de behandeling de SQ-48 vragenlijst wordt afgenomen om het effect van de behandeling te kunnen vastleggen. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Bij het einde van de behandeling kunt u door het invullen van de CQ-index (Consumer Quality Index) uw tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aangeven.Bij het einde van de behandeling bij ons wordt cliënten gevraagd om de Consumer Quality (CQ)-Index vragenlijst in te vullen om de tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aan te geven.
Zo krijgen wij een duidelijker beeld over wat cliënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. De uitslagen van de CQ-I stellen ons in staat onze zorgverlening verder te verbeteren.

Verbetering van de (na) zorg en lotgenotencontact

Al enkele jaren vragen wij mensen die bij ons in behandeling zijn (geweest) of zij in een z.g. database willen. Deze database is uiteraard strikt vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor ons als behandelaars. Deze is bedoeld om lotgenotencontact te stimuleren. Mensen die zich hiervoor opgeven kan worden gevraagd om als “”maatje”” en als ervaringsdeskundige met andere mensen (die bij ons in behandeling zijn) af te spreken, te gaan wandelen en ervaringen uit te wisselen.

Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling: bij klachten en geschillen zal allereerst samen met de betrokken cliënt en zorgverlener naar een oplossing worden gezocht; mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan zal het protocol vlg. richtlijnen P3NL –N.V.O. – N.I.P. worden gevolgd, waarbij eerst de geschillencommissie om bemiddeling wordt gevraagd.

Cliënttevredenheid 2021

Bejegening (1-5): 4,4
Informatie behandeling (1-5): 4
Samen beslissen (1-5): 4,1
Uitvoering behandeling (1-5): 4,5
Totaalscore (1-10): 8,5

Deze scores zijn op basis van 19 ingevulde CQ-I vragenlijsten. 

Keurmerk Basis GGZ 2022

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ verklaart dat Psychologen, Pedagogenpraktijk 't Gooi Utrecht en gevestigd te Hilversum op overtuigende wijze heeft toegelicht dat en hoe door de organisatie invulling wordt gegeven aan de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2022. De GGZ-aanbieder heeft een generalistische kortdurende werkwijze en is trots, transparant, zelfkritisch, innovatief en betrokken. De cliënt in de eigen kracht zetten en continu verbeteren staan bij deze aanbieder hoog in het vaandel.

Namens Stichting Kwaliteit in Basis GGZ,

Eline Meijer directeur
Klik hiernaast voor het  volledige rapport 

Kwaliteitsstatuut GGZ 2022 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Voor het jaar 2022 heeft Psychologen, Pedagogenpraktijk 't Gooi Utrecht en gevestigd te Hilversum een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Klik hiernaast voor het volledige rapport 

Praktijktgooi in
Hilversum en Utrecht

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de gedachte dat ieder mens streeft naar vervulling van drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie.

Openingsuren

Maandag-vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag : op afspraak                    
Zondag : gesloten
info@praktijktgooi.nl
Contact: Hilversum 035 6281903
Contact: Utrecht 030 2733450